STM/AFM 2012
Zakopane 2012
Wystawa


 
W trakcie VII seminarium, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowana będzie wystawa firm, które produkują bądź zajmują się dystrybucją aparatury naukowej i sprzętu służącego do badań nanostruktur i powierzchni materiałów z wykorzystaniem technik mikroskopii bliskich oddziaływań SPM (Scanning Probe Microscopy).

Organizatorem Wystawy jest współorganizator Seminarium - firma MEASLINE

Zapraszamy przedstawicieli firm do udziału w wystawie i do prezentacji swoich produktów oraz materiałów marketingowych. Firmy mogą także prowadzić zajęcia praktyczne dla uczestników seminarium z wykorzystaniem przywiezionej aparatury badawczej.

Firmy zainteresowne udziałem w wystawie prosimy o skontaktowanie się z organizatorami - E-mail:
confer@nanosam.pl
Zdjęcie z wystawy, która odbyła się w trakcie VI Seminarium STM/AFM w 2010 roku.


Firmy, które do tej pory potwierdziły uczestnictwo w wystawie organizowanej przy VII Seminarium