STM/AFM 2012
Zakopane 2012
Organizatorzy
...................................................................................................................................................................................

Organizator:

 


 
Centrum Badań Układów Nanoskopowych
i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM

     Prof. dr hab. Marek Szymoński
     Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
     ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
     tel.: +48 12 6635560, fax: +48 12 6337086
     E-mail: stm-afm@nanosam.pl
     http://www.if.uj.edu.pl/ZFD/index.php
    


Współorganizator:

                Janusz Budzioch MEASLINE
     ul. Rozrywka 20/9, 31-417 Kraków
     tel.: +48 793 281 470
     E-mail: confer@nanosam.pl or measline@measline.com
     www.measline.com


    
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
     dr. Paweł Czuba - E-mail: pawel.czuba@nanosam.pl


Doradczy Komitet Programowy


     Antoni Ciszewski - Uniwersytet Wrocławski
     Ryszard Czajka - Politechnika Poznańska
     Teodor Gotsztalk - Politechnika Wrocławska
     Mieczysław Jałochowski - UMCS Lublin
     Zbigniew Klusek - Uniwersytet Łódzki
     Józef Korecki - AGH i IKFP PAN, Kraków
     Andrzej Kulik - EPFL, Lozanna
     Małgorzata Lekka - IFJ PAN, Kraków
     Robert Nowakowski - IChF PAN, Warszawa
     Marek Szymoński - UJ, Kraków