STM/AFM 2012
Zakopane 2012
Ważne daty i opłaty
Opłata za uczestnictwo w wysokości 1000 zł obejmuje (nie dotyczy Wystawców):
- pełne zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych z łazienką)
- wyżywienie (od kolacji 28 listopada do śniadania 2 grudnia)
- napoje w przerwach obrad
- uroczystą kolację oraz koszty organizacyjne

zniżka dla studentów studiów I, II i III stopnia - 200zł (wymagane formalne potwierdzenie statusu studenta)

Istnieje także możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 200 zł.

Płatności dokonywane po ostatecznym terminie rejestracji (po 29.10.2012) obciążone będą dodatkową opłatą w wysokości 100 zł! a w przypadku rejestracji po terminie 21.11.2012 oraz przy rejestracji w trakcie konferencji opłata dodatkowa wynosi 200 zł.

Ważne terminy

Ostatni dzień zgłaszania streszczeń prac - 15.10.2012

Ostateczny termin dokonania wpłat bez dodatkowej opłaty do dnia 29.10.2012

Ostateczny termin rejestracji bez dodatkowej opłaty - do dnia 29.10.2012

Opłatę konferencyjną nalezy przesłać na konto:

           Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej
           Uniwersytet Jagielloński
           ul. Gołębia 24
          31-007 Kraków

Nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 w banku PEKAO S.A. O/Kraków
koniecznie z dopiskiem "STM-AFM 2012 - imię i nazwisko"