STM/AFM 2012
Zakopane 2012
Program

Uwaga

Wymiary plakatu - maksymalny rozmiar to A0 (szerokość 841 mm, wysokość 1189 mm)

Uwaga

W zakładkach umieszczonych po lewej stronie zamieszczono Program Seminarium, Listę zaakceptowanych prezentacji ustnych oraz Listę zaakceptowanych prezentacji plakatowych.
Po otwarciu zakładki można powrócić do strony Seminarium poprzez naciśnięcie strzałki powrotu w przeglądarce. 

VII Seminarium

"Badania prowadzone metodami

skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań - STM/AFM 2012"

Zakopane 28.11-2.12.2012


 

Program Seminarium STM/AFM 2012

Środa, 28 listopada 2012


 

16:00

Wyjazd autobusu do Zakopanego: budynek IF UJ, ul. Reymonta 4;

19:00

Kolacja w Ośrodku "HYRNY"


 

Czwartek, 29 listopada 2012


 

08:00-08:45

śniadanie


 

09:00-09:30

Z-1

Mieczysław Jałochowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Atomowe łańcuchy wielokrotne na powierzchni Si(553)

09:35-09:55

U-1

Marek Kolmer

Uniwersytet Jagielloński

Badanie właściwości elektronowych nanoskopowych układów logicznych uformowanych z wolnych wiązań na spasywowanej wodorem powierzchni Ge(001)

10:00-10:20

U-2

Ryszard Czajka

Politechnika Poznańska

Two-dimensional Supramolecular Electron Spin Arrays

10:25-10:45

U-3

Michał Hermanowicz

Politechnika Poznańska

Adsorpcja Ti na Bi2Se3: modyfikacja strukturalna i elektronowa izolatora topologicznego

10:45-11:15

przerwa na kawę


 

11:15-11:45

Z-2

Radosław Wasielewski

Uniwersytet Wrocławski

Skaningowa mikroskopia próbnikowa półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną

11:50-12:10

U-4

Wojciech Koczorowski

Politechnika Poznańska

Badania powierzchni Bi2Se3 o różnej koncentracji nośników ładunku metodami STM/S

12:15-12:35

U-5

Jerzy Kubacki

Uniwersytet Śląski

Przejście metal - izolator kryształu KTaO3 w warunkach redukujących

12:40-13:00

U-6

Mariusz Krawiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Adsorpcja i anizotropowa dyfuzja atomów na powierzchni Si(553)-Au

13:05-13:25

U-7

Martin Oertel

Omicron NanoTechnology GmbH

UHV SPM solutions for the challenges of Nanotechnology: A Low Temperature 4-Tip STM with UHV-SEM Navigation

13:30-14:30

obiad


 


 

15:00-15:30

Z-3

Marcin Kisiel

University of Basel

Dysypacja energii podczas przejść fazowych

15:35-15:55

U-8

Jacek Szuber

Politechnika Śląska

Badania morfologii i chemii powierzchni reotaksjalnych nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących w aspekcie zastosowań w mikroelektronice

16:00-16:20

U-9

Adam Busiakiewicz

Uniwersytet Łódzki

Dyfuzja i wytrącanie żelaza na TiO2(001)

16:25-16:45

U-10

Sven Frank

TMC Europe

Active piezoelectric vibration cancellation systems

16:45-17:15

przerwa na kawę


 

17:15-17:45

Z-4

Szymon Godlewski

Uniwersytet Jagielloński

Obrazowanie „orbitali molekularnych” na powierzchniach materiałów z przerwą wzbronioną

17:50-18:10

U-11

Maciej Dendzik

Uniwersytet Jagielloński

Wpływ podstawienia S→Se na monowarstwy SAM: Efekt parzystości w polimorfizmie bifenylo-alkanoselenoli na powierzchni Au(111)

18:15-18:35

U-12

Paweł Nita

IMDEA Nanociencia

Wyspy CuPc na powierzchni dolomitu. Badania AFM w cieczy.

18:40-19:00

U-13

Violeta Simic-Milosevic

SPECS Surface Nano Analysis GmbH

Novel Applications in Surface Science - In situ sample analysis in extreme environments

19:00-19:30

kolacja


 

20:00-21:30

sesja plakatowa I


 


Na poczęstunek podczas sesji plakatowej zaprasza firma COMEF.

Piątek, 30 listopada 2012


 

08:00-08:45

śniadanie


 

9:00-13:30

wycieczka


 

13:30-14:30

obiad


 


 

15:00-15:30

Z-5

Robert Nowakowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN

STM w badaniach samoorganizacji półprzewodników organicznych

15:35-15:55

U-14

Katarzyna Lament

Uniwersytet Wrocławski

Adsorpcja organicznych molekuł PTCDI-C8 na zrekonstruowanej powierzchni Si(110)

16:00-16:20

U-15

Adam Wykrota

Politechnika Poznańska

Izomeryzacja pojedynczych molekuł dichlorobenzenu zaadsorbowanych na ścianie monokryształu Ge(001)

16:25-16:45

U-16

Bartosz Such

Uniwersytet Jagielloński

Wzrost funkcjonalizowanych molekuł helicenu na powierzchni Ag(111)

16:45-17:15

przerwa na kawę


 

17:15-17:45

Z-6

Arkadiusz Ptak

Politechnika Poznańska

Dynamiczna spektroskopia sił – czas na zmiany

17:50-18:10

U-17

Paweł Dąbrowski

ITME, Uniwersytet Łódzki

Modyfikacje własności elektronowych grafenu oraz warstw grafenowych na skutek oddziaływania z podłożem

18:15-18:35

U-18

Igor Własny

Uniwersytet Łódzki

Wpływ grafenu na korozję miedzi. Badania w makro- i nanoskali.

18:40-19:00

U-19

Anna E. Walkiewicz

Agilent Technologies LTD

Badanie nano-elektrycznych właściwości grafenu z użyciem AFM

19:00-19:30

kolacja


 

20:00-21:30

sesja plakatowa II


 


 

Na poczęstunek podczas sesji plakatowej zaprasza firma COMEF.

Sobota, 1 grudnia 2012


 

08:00-08:45

śniadanie


 

09:00-09:30

Z-7

Konrad Nieradka

Politechnika Wrocławska

Uniwersalne analizatory biochemiczne na bazie dźwigni mikro- i nanomechanicznych

09:35-10:05

Z-8

Tomasz Giela

Instytut Katalizy i Fizyko-chemii Powierzchni PAN

LEEM - powierzchniowa mikroskopia elektronowa

10:10-10:30

U-20

Jerzy Konior

Uniwersytet Jagielloński

Geometria układu ostrze-powierzchnia a rozdzielczość w kelwinowskiej mikroskopii sił atomowych

10:35-10:55

U-21

Bartosz Radkowski

Labsoft – K. Herman

Techniki pomiarowe oparte na technologii PeakForce Tapping w mikroskopach sił atomowych firmy Bruker

10:55-11:15

przerwa na kawę


 

11:15-11:45

Z-9

Andrzej J. Kulik

Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne

Applications of light in nanobiology

11:50-12:10

U-22

Marc Richter

JPK Instruments AG

Single Cell Membrane Analysis by AFM / TERS is Reaching Nanometer Scale

12:15-12:35

U-23

Justyna Gostek

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Charakterystyka komórek nowotworowych pęcherza moczowego za pomocą Mikroskopii Sił Atomowych (AFM) i Spektrometrii Masowej Jonów Wtórnych (TOF SIMS)

12:40-13:00

U-24

Wiesław Nowak

Uniwersytet M. Kopernika

Wirtualny AFM daje nowe informacje o nanomechanice białek

13:05-13:25

U-25

Ludger Weisser

Asylum Research

AM-FM and Loss Tangent Imaging –Two New Tools for Quantitative Nanomechanical Properties

13:30-14:30

obiad


 


 


 


 

Sesja równoległa I

15:00-15:20

U-26

Grzegorz Brzezinka

Uniwersytet Jagielloński

Nowatorskie zastosowania spektroskopii nanoindentacji próbnikiem AFM do badań żywych komórek

15:25-15:45

U-27

Michał J. Woźniak

Politechnika Warszawska

Mikroskop AFM jako narzędzie wspomagające ocenę toksyczności nanomateriałów stosowanych w inżynierii tkanki kostnej

15:50-16:10

U-28

Szymon Prauzner-Bechcicki

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Wykorzystanie komórki biologicznej jako próbnika do badań adhezji komórka-podłoże

16:15-16:35

U-29

Agnieszka Sozańska

Renishaw Sp. z o.o.

New frontiers in nanoRaman technology

16:40-17:00

przerwa na kawę


 

17:00-17:20

U-30

Marta Targosz-Korecka

Uniwersytet Jagielloński

Zmiany elastyczności komórek nowotworowych linii HEp2 w odpowiedzi na blokowanie/odblokowanie sygnału apoptozy indukowanej przez TRAIL

17:25-17:45

U-31

Maciej Kamiński

Politechnika Poznańska

Badanie nanoobiektów za pomocą skaningowej mikroskopii próbkującej i spektroskopii rozpraszania ramanowskiego

17:50-18:10

U-32

Daniel Kopiec

Politechnika Wrocławska

Wielorezonansowa mikroskopia sił elektrostatycznych

18:15-18:35

U-33

Ignacy Mościcki

IGHT s.c.

Narzędzia dla nanotechnologii


 


 

Sesja równoległa II

15:00-15:20

U-34

Jacek J. Kołodziej

Uniwersytet Jagielloński

Porównanie rzeczywistej i teoretycznej struktury powierzchni InAs (001) o rekonstrukcji c(8×2)/(4×2)

15:25-15:45

U-35

Jacek Brona

Uniwersytet Wrocławski

Cu na powierzchni Ru(10-10): mesy i superstruktura (1×5)

15:50-16:10

U-36

Paweł Łukasik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uporządkowane jednowymiarowe struktury na powierzchni Si(553)-Au

16:15-16:35

U-37

Michał Krupiński

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Obrazowanie przy pomocy mikroskopu sił atomowych cienkich warstw stopów FePd:Cu nanostrukturyzowanych z użyciem metody samoorganizacji

16:40-17:00

przerwa na kawę


 

17:00-17:20

U-38

Marcin Korzekwa

Uniwersytet Jagielloński

Synteza i manipulacja nanometrowymi wyspami Au na podłożu z MoS2

17:25-17:45

U-39

Marcin Wojtyniak

Uniwersytet Śląski

Pomiary lokalnego przewodnictwa i związane z nimi trudności na przykładzie tytanianu strontu

17:50-18:10

U-40

Marta Skiścim

Uniwersytet Wrocławski

Klimat na Marsie: badania ziemskich analogów skał marsjańskich przy pomocy mikroskopii sił atomowych

18:15-18:35

U-41

Jerzy Bodzenta

Politechnika Śląska

Pomiary ilościowe z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu cieplnego

19:30-22:00

uroczysta kolacja


 

Niedziela, 2 grudnia 2012


 

08:00-08:45

śniadanie


 

09:30

wyjazd autobusu do Krakowa